De 4 fasen van het leerproces volgens Kolb.

David Kolb is een leerpsycholoog uit de Verenigde Staten. Volgens hem bestaat het leerproces van de mens uit 4 fasen:

  • de fase van het concreet ervaren.
  • de fase van het waarnemen en het overdenken.
  • de fase van het analyseren en abstract denken.
  • de fase van het actief experimenteren.

Volgens David Kolb heeft iedere mens een voorkeursfase waarmee hij het liefst begint en waaraan hij het meeste tijd besteedt. Deze fase is voor iedereen verschillend. Toch is het belangrijk dat je elke fase doorloopt. Elke fase is immers een essentieel onderdeel van het volledige leerproces. Je kunt dan ook maar effectief leren als je de 4 fasen hebt doorlopen. Daarom pleit David Kolb er voor dat je extra tijd en aandacht besteedt aan die leerfasen waarin je je minder thuis voelt.

Aan elk van deze fasen kun je een typische leerstijl koppelen. Dit ziet er dan uit als volgt:

  • de fase van het concreet ervaren > de Dromer of Bezinner.
  • de fase van het waarnemen en het overdenken > de Denker.
  • de fase van het analyseren en abstract denken > de Beslisser.
  • de fase van het actief experimenteren > de Doener.

De Bezinner bezit een groot voorstellingsvermogen en is vooral bezig met concrete ervaringen. Hij kan zich gemakkelijk zaken inbeelden. Daardoor kan hij concrete situaties vanuit verschillende perspectieven bekijken. Op basis daarvan kan hij verbanden leggen tussen zijn observaties. De Denker gaat steeds op zoek naar de logische samenhang tussen de zaken. Hij houdt zich het liefst bezig met het vormen van begrippen en is heel sterk in het maken van theoretische modellen. Vanuit deze modellen probeert hij de werkelijkheid te begrijpen. De Beslisser is de specialist in het oplossen van problemen waarvoor men één juiste oplossing moet zoeken. Hij richt zich graag op de technologische toepassing van begrippen, modellen en theorieën. Hierbij gaat hij doelgericht en planmatig te werk. De Doener werkt doelgericht en wil graag tastbare resultaten. Hiervoor maakt hij graag gebruik van de kennis en informatie van anderen.

Als je wilt te weten komen wat jouw favoriete leerstijl is, dan kun je deze test doen. Je krijgt twaalf zinnen met telkens vier mogelijke eindstukken. Orden die eindstukken van 1 tot 4, waarbij 1 staat voor het eindstuk dat het minst bij je past en 4 voor het eindstuk dat het beste bij je past. Nadat je alles hebt ingevuld kun je deze test met dit formulier interpreteren. Je kunt deze test ook op het Internet afleggen. Hier vind je alvast één versie.

Bekijk ook zeker deze leertips.