CLB - CHAT
an image
VCLB Meetjesland
contacteer ons via email

Projecten

22 november 2016
Op 22 november wordt het project Ketenzorg voorgesteld. VCLB Meetjesland werkt actief mee aan dit project. Door dit project kunnen CLB’s, JAC, jeugddienst, OCMW en MFC’s samen met de Sleutel en CGG Eclips, jongeren die te maken hebben met middelenmisbruik korter op de bal helpen, zodat de kans op escalatie vermindert. Met middelengebruik bedoelen we het gebruik van drugs, alcohol en medicatie, het gokken en gamen dat in mindere of meerdere mate problematisch kan evolueren. De uitnodiging vindt u hier. http://rwom.be/.

Contactgegevens
an image
VCLB Meetjesland
Visstraat 14 9900 Eeklo
contacteer ons via email

Tel: +32 (0)9 376 70 50
Fax: +32 (0)9 376 70 54
Zomer 2017
Portal Office 365
Het Meetjesland

Huis van het Kind

Beste leerling, leraar, directeur of hulpverlener,
In onze regio zijn er schatten aan expertise bij de verschillende actoren “verborgen”: wij brengen deze schatten nu samen in onze schatkamer ! De Schatkamer ondersteunt de begeleiding van kinderen en jongeren thuis en op school door het uitlenen van thematische koffers met concreet doe-materiaal en achtergrondinfo.

Een achtergrondreportage (1.5 minuut) over de Schatkamer, vind je via deze link naar de regionale
zender AVS: http://www.avs.be/avsnews/huis-van-het-kind-eeklo.

De Schatkamerkoffers worden uitgeleend aan de organisaties van het Huis van het Kind en aan de scholen in de regio.
Dit zorgt voor een boeiende dynamiek:

    De uitleners brengen hun kennis (die ze b.v. opdeden in vorming), met concreet materiaal in de praktijk.
    Door hun succeservaring, krijgen uitleners hun collega’s enthousiast om ook aan de slag te gaan.
    De uitleners geven aan de Schatkamer zelf ook suggesties voor materiaal dat nog niet in de koffer zit, waardoor onze thematische koffers nog beter worden.

Samen met de Schatkamer kunnen onze CLB-collega’s, de hulpverleners en de leraren nog beter onze kinderen en jongeren thuis en op school helpen ! De Schatkamer gaat immers over meer dan thematische koffers. We bouwen stap voor stap onze infrastructuur om naar een open leercentrum voor ondersteuning thuis en op school.
Meer info vind je op de website van onze tweelingzuster, www.gezondheidscentrummeetjesland.be .

Vriendelijke groeten, Tom Walgraeve, directeur vzw Vrij CLB “Het Meetjesland”

Informatie voor leerlingen en ouders

Vragen kan je rechtstreeks aan je CLB-medewerker stellen. Bovenaan deze pagina vind je de link "CLB-teams". Kies vervolgens de juiste gemeente waar je school gelegen is: bij de naam van je school, vind je je CLB-team. Op de foto zie je onmiddellijk wie dit is en vind je alle nuttige contactgegevens.
Hieronder vind je informatie over gezondheid, studeren, …

Gezondheid en andere interessante info

-> Vrije CLB Koepel

heel veel interessante informatie over gezondheid, medisch onderzoek, schoolrijpheid, ...

-> Nok Nok

draag zorg voor jezelf!

Studiekeuze

-> Onderwijskiezer

op zoek naar een goede studiekeuze? Deze website helpt je al een flinke stap verder!

Leren en studeren

-> Cursus zelfconceptverheldering

hier leer je jezelf nog beter kennen. en op basis van je zelfkennis, krijg je heel wat interessante studietips.

Cursussen rond opvoeding

-> Vormingplus

ouders die graag hun kennis bijspijkeren kunnen ook terecht bij Vormingplus Gent-Eeklo. hier vind je de cursussen die kortelings doorgaan.

Kansenbevordering

-> Studietoelage

recht op studietoelage of wenst u meer informatie?

Voor elk kind en elke jongere een warm nest?
Daar dragen we samen zorg voor!


 

Leraren en Professionals

an image

Goede leerlingenbegeleiding is de taak van de school en het CLB samen. De leraar en zijn school doen er toe ! Onze projecten zijn een belangrijk middel om onze leraren en hun school te ondersteunen in hun zorg voor onze leerlingen. Met allerlei informatieve vragen kunnen leraren natuurlijk ook steeds bij hun CLB-team terecht.
Wellicht staat bij de informatie voor leerlingen en ouders ook heel wat nuttige informatie voor de leraar of een andere professional!

Bestuur en Opdrachten

an image

Het bestuur van het CLB heeft duidelijke keuzes gemaakt. Samen met het directieteam en het personeel, wordt er gekozen voor kwaliteitsvolle en goede hulp aan onze leerlingen. Onze CLB-teams ondersteunen hierbij onze Meetjeslandse scholen om voor al onze leerlingen maximale ontplooiingskansen te creëren. Meer over het bestuur en de CLB-missie lees je hier.

Breed CLB en Gezondheidscentrum

an image

Het CLB huist in het Gezondheidscentrum. Met ons gebouw willen we andere diensten steunen om samen met het CLB de zorg voor de opgroeiende kinderen en jongeren laagdrempelig te blijven organiseren in het Meetjesland. Meer info bij de CLB-directeur. Op de website lees je welke diensten gekozen hebben voor het Gezondheidscentrum.