CLB - CHAT
an image
VCLB Meetjesland
CLB - CHAT
De Schatkamer

Koffers
“In de schatkamer beschikken wij over verschillende educatieve koffers voor zowel kleuter-, kind- als jongerenleeftijd - met allerhande materiaal zoals prent- en leesboeken, bordspelen, kaartspelen, Kamishibai-verteltheater, links naar websites, lespakketten, werkboeken, dvd's en cd's, demonstratiemateriaal, wetenschappelijke literatuur, rond volgende thema's:

Contactgegevens
an image
Vrij CLB Meetjesland
Visstraat 14 9900 Eeklo
contacteer ons via email

Tel: +32 (0)9 376 70 50
Zomer ...
Portal Office 365
RTJ De Tafels
Het Meetjesland

----= NIEUW JEUGDHULPAANBOD IN DE REGIO =----

Op 28 februari werd De Vlindervis geopend in ons gebouw. “De Vlindervis” is de nieuwe en gezellige ontmoetingsruimte van Pleegzorg en Vrij CLB Meetjesland. Gezinsleden kunnen er onder begeleiding, in een huiselijke sfeer, elkaar (opnieuw) ontmoeten. Zij worden er gestimuleerd om op een positieve manier met elkaar om te gaan en waar mogelijk de krachten in hun gezin aan te spreken.

De officiële opening ging gepaard met een opendeurmoment, waarbij het nieuwe jeugdhulpaanbod in regio Deinze-Meetjesland in de kijker werd gezet.

Wat is het nieuwe jeugdhulpaanbod?

    - RTJ (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) De Tafels, samenwerkingsverband van 41 organisaties met Vrij CLB Meetjesland als kernpartner: RTJ De Tafels kan binnen de maand extra rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp activeren wanneer het reguliere hulpaanbod niet volstaat. Op jaarbasis kunnen zo minstens 200 gezinnen geholpen worden. www.rtjdetafels.be

    - Dagbehandeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie te AZ Alma: nieuw therapeutisch aanbod via nieuwe afdeling voor 16 jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. AZ Alma - Kinder- en jeugdpsychiatrie

    - Positieve Heroriëntering (Vrij CLB Meetjesland): 1 extra hulpverlener die bij verontrustende ontwikkelingen in de gezinssituatie van kinderen/jongeren via de succesvolle PH-methodiek beweging kan krijgen in de zoektocht naar oplossingen binnen het gezin.
Welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs doen het samen

Vrij CLB Meetjesland maakt er een punt van dat hulp pas slaagt als de hulpverleners thuis en op school samen aan de slag gaan. Bij al deze nieuwe hulpverlening verbindt het CLB de hulpverlening en de begeleiding op school. In het Gezondheidscentrum in Eeklo werken bovendien tot 94 hulpverleners van 8 organisaties onder één dak. Dit bevordert de samenwerking. Ook hoeven gezinnen hierdoor niet naar Gent of Brugge. In Eeklo vinden ze gemakkelijk en dicht bij huis de rechtstreeks toegankelijke hulp die ze onmiddellijk nodig hebben: “Doordat gezinnen ons sneller en gemakkelijker vinden, kunnen we voorkomen dat problemen escaleren”.


Vriendelijke groeten, Tom Walgraeve, directeur vzw Vrij CLB “Het Meetjesland”

Informatie voor leerlingen en ouders

Vragen kan je rechtstreeks aan je CLB-medewerker stellen. Bovenaan deze pagina vind je de link "CLB-teams". Kies vervolgens de juiste gemeente waar je school gelegen is: bij de naam van je school, vind je je CLB-team. Op de foto zie je onmiddellijk wie dit is en vind je alle nuttige contactgegevens.
Hieronder vind je informatie over gezondheid, studeren, …

Gezondheid en andere interessante info

-> Vrij CLB Netwerk

heel veel interessante informatie over gezondheid, medisch onderzoek, schoolrijpheid, ...

-> Nok Nok

draag zorg voor jezelf!

Studiekeuze

-> Onderwijskiezer

op zoek naar een goede studiekeuze? Deze website helpt je al een flinke stap verder!

Leren en studeren

-> Cursus zelfconceptverheldering

hier leer je jezelf nog beter kennen. en op basis van je zelfkennis, krijg je heel wat interessante studietips.

Cursussen rond opvoeding

Ouders die graag hun kennis bijspijkeren kunnen ook terecht bij Vormingplus Gent-Eeklo.
Hier vind je de cursussen die kortelings doorgaan.

-> Bij Groei Mee vind je heel wat praktische suggesties rond de opvoeding van je kind of jongere.

Kansenbevordering

-> Groeipakket

De kinderbijslag en de schooltoelagen worden omgevormd tot het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Hier vind je een overzichtelijk schema van het nieuwe systeem. Opgelet: de vermelde bedragen, zijn de richtbedragen die gelden begin 2019. Vraag steeds bij jouw uitbetaler de concrete bedragen die voor jou van toepassing zijn.

Voor elk kind en elke jongere een warm nest?
Daar dragen we samen zorg voor!


 

Leraren en Professionals

an image

Goede leerlingenbegeleiding is de taak van de school en het CLB samen. De leraar en zijn school doen er toe ! Onze projecten zijn een belangrijk middel om onze leraren en hun school te ondersteunen in hun zorg voor onze leerlingen. Met allerlei informatieve vragen kunnen leraren natuurlijk ook steeds bij hun CLB-team terecht.
Wellicht staat bij de informatie voor leerlingen en ouders ook heel wat nuttige informatie voor de leraar of een andere professional!

Bestuur en Opdrachten

an image

Het bestuur van het CLB heeft duidelijke keuzes gemaakt. Samen met het directieteam en het personeel, wordt er gekozen voor kwaliteitsvolle en goede hulp aan onze leerlingen. Onze CLB-teams ondersteunen hierbij onze Meetjeslandse scholen om voor al onze leerlingen maximale ontplooiingskansen te creëren. Meer over het bestuur en de CLB-missie lees je hier.

Breed CLB en Gezondheidscentrum

an image

Het CLB huist in het Gezondheidscentrum. Met ons gebouw willen we andere diensten steunen om samen met het CLB de zorg voor de opgroeiende kinderen en jongeren laagdrempelig te blijven organiseren in het Meetjesland. Meer info bij de CLB-directeur. Op de website lees je welke diensten gekozen hebben voor het Gezondheidscentrum.