Gezond studeren = goed plannen!

Een goede planning is noodzakelijk om goed te kunnen studeren. Dit houdt heel wat meer in dan enkel taken en lessen inroosteren. Een goede planning zorgt ervoor dat je op een gezonde manier kunt studeren. Ze houdt dus niet alleen rekening met het schoolwerk, maar ook met voldoende ontspanning, afwisseling en rustpauzes. Ze behoedt je voor een-nachtje-door-studeren en garandeert voldoende slaap en regelmatige etenstijden. Hiermee dien je dan ook rekening te houden als je een planning opstelt. Met een goede planning hoef je daarenboven jouw favoriete hobby’s (academie, muziekschool, jeugdbeweging, …) niet op te geven.

Wil je weten of jij jouw studiewerk goed kunt organiseren en plannen? Doe dan eerst deze test. Daarna lees je in deze tekst wat die test over jou zegt.

Om een gezonde basisplanning op te stellen kun je als volgt te werk gaan:

 • 1.- Maak een volledig weekschema (weekend dus inbegrepen) en arceer de tijd dat je op school effectief les hebt. Laat dat wekelijks uurtje studie dat geroosterd staat dus vrij: ook deze tijd kun je in jouw planning opnemen.
 • 2.- Plan nu de tijd die al door hobby’s gereserveerd is (academie, muziekschool, jeugdbeweging)
 • 3.- Plan de maaltijden in: vooral als je zelf voor jouw maaltijden moet zorgen is dit belangrijk.


 • Nu heb je jouw basisplanning: ze staat garant voor structuur en regelmaat, twee “vrienden” van de goede student. Je kunt deze basisplanning opstellen met het bijgevoegde plan.

  Hoeveel uur per dag je moet studeren is moeilijk in regels vast te leggen. In het secundair onderwijs moet je toch wel rekenen op gemiddeld 2 uur per dag tijdens de gewone lesweken. Deze tijd gebruik je om de lessen van de voorbije dag kort te herhalen, taken af te werken en jouw lessen te leren. De tijd die overblijft van die 2uur gebruik je om leerstof te herhalen of om vakken grondig te studeren.

  Deze 2 uur studietijd kun je nu op jouw basisplanning aanduiden. Voor het weekend kun je er voor kiezen om de vrijdagavond vrij te nemen. Je spreidt dan de 6 uur studietijd naar believen over de zaterdag en de zondag.

  Een planning werkt het beste als ze ook in de toekomst kijkt. Maak dan ook een steeds een planning voor minstens 2 weken. De planning voor de dichtsbijzijnde week is altijd strak. Deze voor de daaropvolgende week is nog flexibel: er moet nog plaats zijn voor onverwachte taken en lessen. In die zin kun je de tijd die overblijft na het leren van de lessen en het maken van de taken altijd gebruiken als reservetijd.

  Hoeveel tijd moet je voorzien voor het studeren van een vak? Deze regels kunnen helpen:
 • Bekijk hoeveel leerstof je moet verwerken.
  1. o Stel de tijd vast die je zult nodig hebben.
    eenvoudige literatuur = 8 blz. per uur
    gemiddelde literatuur = 5 blz. per uur
    moeilijke literatuur = 3 blz. per uur
   o Verdeel de stof over deeltaken.
   o Verdeel de deeltaken over de beschikbare momenten.
   o Plan niet meer leerstof dan je op de voorziene tijd kunt verwerken.
 • Plan concreet: dus niet "2 uur geschiedenis" maar wel de leerstof die je op dat moment wilt verwerken vb. "hoofdstuk over de renaissance". Dit laat je beter toe om te weten waar je staat: na "2 uur" studeren voor "geschiedenis" kan het zijn dat de hoeveelheid leerstof die je verwerkte zeer gering was, omdat je voor jezelf geen doel hebt gesteld. Als je in de voorziene tijd het "hoofdstuk over de renaissance" niet hebt kunnen verwerken, kun je beslissen het toch nog af te werken of tot de conclusie komen dat je te veel gepland had.


 • Wanneer moet je pauzeren en hoelang? Onderzoek heeft uitgewezen dat een mens zich niet langer dan 50 minuten na elkaar kan concentreren. Je neemt dan ook best een pauze na 50 minuten studietijd. Een kwartiertje volstaat. Een gezonde pauze bestaat niet uit het spelen van een computerspel, telefoneren, tv-kijken of iets dergelijks, maar bevat wel een gezonde portie beweging, het liefste in open lucht. Zo krijgen je hersenen meer zuurstof en kan je er na de pauze weer vol voor gaan. Deze pauze hoort niet tot de effectieve studietijd van 2 uur! Houd er dus rekening mee tijdens de planning.

  Stel nu met behulp van jouw basisplanning een concrete planning op voor de komende twee weken.

  Een planning, hoe goed ook, staat of valt met de discipline van de gebruiker. Kun jij je aan een planning houden? Ben jij een uitsteller? Doe hier de test.

  Is er werk aan de winkel? Op deze website lees je meer over de mogelijke oorzaken van uitstelgedrag en krijg je een aantal tips om er aan te werken (volg zeker ook de links achter de onderlijnde woorden!). Deze animatie leert je veel bij over de wereld van een uitsteller. Zeker bekijken!